Sự khác nhau giữa mua đất nền dự án 1/500 và đất nền thổ cư, tách thửa