Nhà ở xã hội DMC Lý Thường Kiệt Quận 10 – Công ty Cổ phần Đức Mạnh